‘De-regelen’

Regels en nog meer regels. Dat schijnt steeds weer het antwoord te zijn van beleidsmakers als zich problemen voordoen in de kinderopvang. De vraag is of de kinderopvang werkelijk kwalitatief beter en veiliger wordt door al die regelgeving.

Steeds breder leeft de opvatting dat we in Nederland vastlopen in een net van regels en wetten. Zoals Jan Terlouw zegt in een interview in Vrij Nederland: “De politiek begint nu in te zien dat minder regels beter zijn. We raken verstikt door al die regels en je ziet in het onderwijs en in de zorg al de protesten daartegen ontstaan.”

Ed Buitenhek, die de kinderopvang door en door kent, schreef een uitstekende column* onder de titel “de de-regelneven van de kinderopvang’. Hij pleit voor een ‘de-regelgroep’ die toekomstige wetgeving toetst op nut, noodzaak en wetenschappelijk onderbouwing. Daarbij mag de vraag zijn welke regel geschrapt wordt als een nieuwe regel wordt ingevoerd. Waar het mogelijk is, doe ik graag mee aan het ‘de-regelen’.

Graag zou ik meedenken over het afschaffen of vereenvoudigen van regels. Liever dan alle nieuwe wetten, regels en nieuwe normen, zie ik een groeien van het kwaliteitsbewustzijn bij organisaties en medewerkers. Laat de kinderopvang-branche vooral zelf kwaliteitscriteria vaststellen en op basis daarvan tot toetsbare kwaliteitsnormen komen. Dan krijgen de ouders een goede mogelijkheid om op basis van die kwaliteitsnormen een kinderopvang te kiezen. De overheid kan zich dan beperken tot het stellen van basiseisen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Laten we liever de aandacht op de zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd dan aan het afvinken van allerlei lijstjes, het doen van eindeloze verantwoording en het aanpassen op wéér nieuwe wetten en regels. Daar gaat nu teveel energie naartoe die we beter kunnen besteden door het kind centraal te zetten.  Want het kind is waardevol en hoog geschat in Gods ogen. Dat kind verdient de beste en veiligste omgeving die we maar kunnen bieden. En dat kan altijd beter. Daar werken wij elke dag aan. Geef de kinderopvang toch de ruimte om dat werk professioneel en vernieuwend te blijven doen.

Esther Luttik
Bestuurder Bambino Christelijke Kindercentra

Reactie zijn welkom op communicatie@bambino-kinderopvang.nl