In gesprek met Esther Luttik

In een periode van veel veranderingen is Esther aangesteld als directeur-bestuurder van Bambino. In dit interview deelt zij haar passie en visie voor het werk van Bambino. Esther is moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 9 tot 22 jaar. Zij is gelovig opgevoed, heeft zich samen met haar man jaren ingezet voor kinder- en jeugdwerk en is actief betrokken in hun gemeente waar zij zich inzetten als oudsten. Vijf jaar geleden kwam Esther terecht bij Bambino. Met passie en betrokkenheid zet zij haar levens- en werkervaring in voor Bambino in de woelige tijd waarin de kinderopvang verkeert.

Waarom is Christelijke kinderopvang volgens jou belangrijk?

Bambino stond en staat voor christelijke kinderopvang. In een wereld waarin het geloof steeds minder vanzelfsprekend is, vind ik het een voorrecht dat we ook in de kinderopvang het evangelie aan kinderen mogen vertellen en ze de liefdevolle zorg mogen geven zoals Jezus ons leert. Het is een groot voorrecht dat ouders in Nederland kunnen kiezen voor christelijk onderwijs en ik vind het belangrijk dat ouders ook kunnen kiezen voor christelijke kinderopvang of een christelijke peuterspeelzaal. De tekst uit spreuken 22:6 is mijn leidraad: ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’ Als Bambino daarin een rol mag spelen, dan zie ik dat als een grote zegen op ons werk.

Met welke veranderingen heeft Bambino te maken?

Bambino is bijna 25 jaar geleden ontstaan als opvang voor kinderen van cliënten van De Hoop. In de loop der jaren bezochten steeds meer andere kinderen Bambino en zo groeide Bambino uit tot een ‘reguliere’ christelijke kinderopvangorganisatie. Omdat Bambino en De Hoop een verschillend werkveld hebben en er nog maar een klein aantal kinderen via De Hoop bij Bambino wordt opgevangen, is in wederzijds overleg besloten om Bambino als zelfstandige organisatie voort te zetten. Want kinderopvang is echt een ander soort werk dan het werk van De Hoop. Wel vinden we het belangrijk om op verschillende punten te blijven samenwerken: zo blijft Bambino bijvoorbeeld plaats bieden aan kinderen van cliënten van De Hoop. Daarnaast maakt de kinderopvang in Nederland zware tijden door. Het is niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Dat geldt voor Bambino nét zo goed als voor veel andere organisaties. Dat vraagt veel van alle medewerkers en ik zie een grote inzet van hen om zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Ook zij vinden het, net als ik, heerlijk om ons werk te doen vanuit ons christelijk geloof.

Wat is jouw visie voor Bambino?

Bambino wil zich blijven inzetten op de uitbreiding van christelijke kinderopvang en we zoeken daarom samenwerking met partners. Zo organiseerden we op 2 oktober jl. een congres over christelijke kinderopvang en geloofsoverdracht. Bambino wil professionele opvang aan kinderen bieden. Waar kinderen zich thuis en veilig voelen, waar ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten én zich ook betrokken voelen. Het thema bij Bambino was de laatste tijd ‘groeien en bloeien’. Dat is mijn visie: dat kinderen mogen opgroeien met de kennis van het evangelie en als mens mogen bloeien, dat Bambino mag groeien en bloeien door de zegen van God op ons werk, want we weten ons van Hem afhankelijk.