Nieuwe manager Dordrecht

Op 1 februari treedt Petra Buurveld in dienst als manager kinderopvang en wordt verantwoordelijk voor de beide locaties in Dordrecht. Petra heeft 25 jaar ervaring als manager in de kinderopvang. Als manager zal Petra leiding geven aan alle pedagogisch medewerkers en het gezicht van Bambino in Dordrecht zijn voor stakeholders.

Petra: “Mijn persoonlijke relatie met Jezus bepaalt de wijze waarop ik leiding geef aan medewerkers en omga met ouders en kinderen.”

Voor de dagelijkse gang van zaken is/wordt op elke locatie en opvangsoort een pedagogisch medewerker plus aangesteld . De pedagogisch medewerker plus heeft extra taken ter ondersteuning van de manager en is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en ouders.