Overname PCPK

Per 1 januari 2019 zal Bambino Christelijke Kindercentra het peuterspeelzaalwerk overnemen van stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Katwijk. Op 16 oktober 2018 ondertekenden de bestuurders van Bambino en PCPK een intentieovereenkomst met dit doel.

PCPK verzorgt peuterspeelzaalwerk op zeven locaties in Katwijk. Bambino neemt alle locaties en medewerkers over van stichting PCPK en zorgt zo voor continuïteit in het peuterspeelzaalwerk in Katwijk.  Door de harmonisatie in de kinderopvang is het peuterspeelzaalwerk geïntegreerd in de kinderopvang. Dit was voor het bestuur van PCPK reden om Bambino te benaderen omdat Bambino een allround aanbod in de kinderopvang heeft op dezelfde christelijke grondslag als PCPK.

Meer informatie over PCPK is te vinden op www.pcpk.nl.