De Zonnestralen – peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende  thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Er is een goede samenwerking met basisschool Immanuël: wij sluiten aan op de thema’s van de school, werken met de school samen waar mogelijk.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De openingstijden van de peuterspeelzaal  zijn: maandag- en donderdag van 8.30 – 12.30 uur (per 1 januari 2020)
De peuterspeelzaal is open tijdens schoolweken en uitgezonderd erkende feestdagen.

Tarieven

Kijk hier voor onze tarieven.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) staat.

Het LRK nummer is 221734375.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is vastgelegd in de Groepsbijlage De Zonnestralen Peuterwerk. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD Inspectierapporten

U vindt de rapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.