Delfts Blauw – peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende  thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.

VVE

De peuterspeelzaal Delfts Blauw is een VVE peutergroep. VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’. Er wordt gewerkt met een landelijk erkend VVE-programma en alle medewerkers zijn VVE gecertificeerd. VVE peuteropvang  is er op gericht om kinderen een soepele aansluiting te geven met het basisonderwijs. Er is een goede samenwerking met de Prins Mauritsschool.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met (inval)medewerkers die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De peutergroep is 40 schoolweken per jaar geopend.

Tarieven

Hier vind u de actuele tarieven. Ouders die werken kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Afhankelijk van hun gezinsinkomen ontvangt u kinderopvangtoeslag. Om te zien wat de hoogte is van de toeslag in uw situatie kunt u een proefberekening maken op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag, doordat een of beide ouders geen betaald werk hebben, kunnen in aanmerking komen voorgesubsidieerde plaatsen. Afhankelijk van het gezinsinkomen wordt een ouderbijdrage in rekening gebracht. U kunt hierover meer informatie krijgen via Klantcontact.

Voor gesubsidieerde VVE peuteropvang gelden onderstaande tijden:

  • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat.

Het LRK-nummer is 243508414.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid voor de peuterspeelzaal is vastgelegd in de groepsbijlage. Dit is een locatie specifieke uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD Inspectierapporten

De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang. De inspectierapporten zijn te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang.