Coole Kikkers – dagopvang baby- en dreumesgroep

De dagopvang biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, slapen, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. Voor de verzorging en voeding van baby’s volgen wij zoveel mogelijk het eigen ritme van het kind in overleg met ouders. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd . VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De dagopvang is het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot en met 18.30 uur. Tijdens de zomervakantie is de dagopvang van Bambino ook gewoon open. Wel vragen we u om ruim van te voren aan te geven wanneer u met vakantie gaat, zodat wij het aantal pedagogische medewerkers hierop aan kunnen passen.

Tarieven

Hier vind u de actuele tarieven.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) staat.

Het LRK-nummer is 720456320.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid voor de dagopvang is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD inspectierapporten

U vindt de rapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.