Coole kikkers – dagopvang – VVE peutergroep

De dagopvang biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, slapen, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind.  De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende  thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. De medewerkers gebruiken hiervoor spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Bambino heeft VVE-gekwalicifeerde medewerkers. VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

VVE

De peutergroep is een VVE-peutergroep. Er wordt gewerkt met een landelijk erkend VVE-programma (Startblokken) en alle medewerkers zijn VVE-gecertificeerd. VVE  is er op gericht om kinderen een soepele aansluiting te geven met het basisonderwijs. Zowel VVE-geïndiceerde als niet-geïndiceerde kinderen zijn welkom op de peutergroep.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden
De dagopvang is het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot en met 18.30 uur met uitzondering van de nationale feestdagen. Wel vragen we u om ruim van te voren aan te geven wanneer u met vakantie gaat, zodat wij het aantal pedagogische medewerkers hierop aan kunnen passen


Tarieven
Hier vind u de actuele tarieven.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid voor de peutergroep is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  staat. Het LRK-nummer is 720456320.

GGD inspectierapporten

U vindt de rapporten op de website van het Landelijke Register Kinderopvang.