Koters&Ko – dagopvang

Koters&Ko biedt dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. De dagopvang biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, slapen, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. Voor de verzorging en voeding van baby’s volgen wij zoveel mogelijk het eigen ritme van het kind in overleg met ouders. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en die passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd. VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

Medewerkers

Bambino werkt zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Daarnaast kunnen de medewerkers van de peutergroep of invalkrachten inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers. Zij zijn bekend met en bij de kinderen.

Openingstijden

De dagopvang is het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot en met 18.30 uur. Tijdens de zomervakantie is de dagopvang van Bambino ook gewoon open. Wel vragen we u om ruim van te voren aan te geven wanneer u met vakantie gaat, zodat wij het aantal pedagogische medewerkers hierop aan kunnen passen.

Tarieven

Hier vind u de actuele tarieven voor de kinderopvang in Eindhoven.

Landelijke register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat. Het LRK-nummer van de dagopvang Koters&Ko is 102358035.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD inspectierapporten

De GGD controleert de kwaliteit van kinderopvang. De inspectierapporten zijn te vinden op de website van het Landelijk register kinderopvang.