De Akker

Peuterspeelzaal De Akker is gevestigd in de reformatorische Ds. G. Voetiusschool. Ouders die hun kinderen aanmelden voor De Akker dienen de identiteit van de school te onderschrijven.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De peuterspeelzaal is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8:15-12:15 uur. In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. Voor meer informatie en mogelijkheden verwijzen wij naar klantcontact.

Tarieven

Zie hiervoor de tarievenlijst.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) staat.

Het LRK nummer is 905394045.

GGD Inspectierapporten

U vindt de rapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.