Pinkeltje

Pinkeltje is gevestigd in de dependance van de Chr. Opleidingsschool aan het Abeelplein. Een prachtige nieuw lokaal met een heerlijk pleintje op loopafstand van “onze” Chr. Opleidingsschool.

De peuterspeelzaal biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.
Jaarlijks komen verschillende thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd.

VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

VVE

De peuterspeelzaal is een VVE peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt met een landelijk erkend VVE-programma (Peuterpraat) en alle medewerkers zijn VVE gecertificeerd. Een VVE peuterspeelzaal is er op gericht om kinderen een soepele aansluiting te geven met het basisonderwijs.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

Elke ochtend van 8:30-12:30 uur
Di en do middag: 13:15-15:45 uur

In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. Voor meer informatie en mogelijkheden verwijzen wij naar klantcontact.

Tarieven

Zie hiervoor de tarievenlijst.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD inspectierapporten

U vindt de rapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat. Het LRK-nummer is 701478305.