Onze visie

Identiteit

Bambino werkt op basis van een stevig fundament, het evangelie van Jezus Christus. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen christelijke liedjes en besteden aandacht aan de christelijke feesten, zoals Kerstfeest en Pasen.

Lees meer over onze visie en missie.

Rol van ouders

Ouders zijn het eerst verantwoordelijk voor hun kind. Bambino respecteert die verantwoordelijkheid en betrekt ouders bij de opvang en zorg voor hun kind bij de kinderopvang. De oudercommissie speelt hierin een centrale rol, maar ook het directe contact tussen medewerkers en ouders vinden wij heel belangrijk.