Pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft de werkwijze van onze kinderopvang.

Vertrouwen is essentieel om een deel van opvoeding en verantwoordelijkheid van uw kind te kunnen delen. Goede communicatie is hiervoor de basis. Als kinderopvang beseffen wij dat de eerste levensjaren van een kind belangrijk zijn voor de rest van zijn ontwikkeling. Daarom willen wij de kinderen een plek bieden waar zij zichzelf kunnen zijn en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij aanvaarden en respecteren het kind zoals het is en bieden een omgeving waarin het spelenderwijs kan leren.

Bambino streeft naar kwalitatief goede opvang. Kwaliteit wordt onder andere gewaarborgd door het hanteren van wet- en regelgeving van overheid, gemeente en GGD.

Het beleidsplan beschrijft de manier waarop Bambino dit doet.