Ruilen en afwijkende opvangdagen 2022

Ruiltegoed
Bij de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen wanneer u uw kind tijdig (7 dagen vooraf) via het ouderportaal afwezig meldt. De uitleg en voorwaarden van het ruiltegoed in 2021 leest u in de Ruilwijzer 2022. Ruilen is een service, geen recht. U kunt uw ruiltegoed een half jaar lang inzetten op momenten dat de kind- en personeelsbezetting op de groep dit toelaat. Helaas zorgen de grote vraag naar opvang en de oplopende personele tekorten in de sector er ook bij Bambino voor dat ruiluren inzetten in sommige gevallen beperkt mogelijk is.

Aanvraag extra opvang
Extra opvang aanvragen tegen betaling is mogelijk. De aanvraag doet u via de medewerkers op de  groep. Als de extra opvang akkoord is, zal dit achteraf worden gefactureerd. Wanneer er geen ruimte is in de groepsbezetting en/of geen extra pedagogisch medewerker beschikbaar is, kan een aanvraag voor een extra dagdeel afgewezen worden.

Sluitingsdagen en – tijden 2022
Alle opvanglocaties zijn gesloten op onderstaande dagen. Bij 52 weken opvang worden volledige sluitingsdagen omgezet in ruiltegoed wanneer dit valt op een ingeplande opvangdag.

 • Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag
 • Woensdag 27 april 2022 Koningsdag
 • Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
 • Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag
 • Maandag 26 december 2022 Tweede Kerstdag


Let op: maandag 5 december sluiten de dagopvang en bso eerder, namelijk om 17:00 uur.

Extra dagen waarop onze peuterspeelzalen in Delft, Eindhoven en Katwijk gesloten zijn:

 • Goede vrijdag 15 april 2022
 • Vrijdag 27 mei 2022 (dag na Hemelvaart)

 

Let op: de bso is op Goede vrijdag 15 april (open tot 17.00 uur) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart) geopend voor klanten met een 52 wekencontract. Bij 40 weken dagopvang en 40 weken bso zijn 15 april en vrijdag 27 mei vakantiedagen (= geen opvang ingepland).

Studie- en extra vrije dagen
Hieronder staat per regio en school aangeven hoe Bambino omgaat met studie- en extra vrije dagen.

Dordrecht studie- en extra vrije dagen niet inbegrepen
Studiedagen en extra vrije dagen van de scholen Eden en Bogerman/Polyander zijn niet inbegrepen bij bso Coole Kikkers. Natuurlijk denken wij wel mee in de opvangmogelijkheden op deze dagen. In het overzicht hieronder treft u de bij ons bekende studie- en vrije dagen tot aan zomervakantie 2022. Heeft u wél opvang nodig op deze dag(en), dan vragen u vriendelijk om uw kind(eren) uiterlijk 6 weken voorafgaand aan te melden via klantcontact@bambino-kinderopvang.nl   of via de locatiemanager. Op basis van het aantal aanmeldingen en onze mogelijkheden laten wij u 4 weken voorafgaand weten of wij opvang bieden. De betaling van deze extra opvang verloopt middels ruiltegoed (indien beschikbaar) of een factuur achteraf.

 • Eden school
  Maandag 10 januari
  Donderdag 10 maart
  Woensdag 25 mei
  Vrijdagmiddag 3 juni (gr. 5 t/m 8)
  Donderdagmiddag 23 juni
  Vrijdagmiddag 8 juli (gr. 5 t/m 8)

 

 • Bogermanschool & Polyanderschool 
  Vrijdag 25 februari
  Woensdag 9 maart (biddag)
  Vrijdagmiddag 15 april (gr. 5 t/m 8)
  Maandag 9 mei
  Pinkstervakantie maandag 6 t/m vrijdag 10 juni
  Vrijdagmiddag 8 juli (gr. 5 t/m 8)

 

Eindhoven studiedagen EBS Online
De ingeplande studiedagen van EBS Online zijn bij afname van 52 weken opvang inbegrepen. Dit betekent dat uw kind extra naar de bso kan komen op een studiedag, wanneer deze valt op een dag waarop uw kind normaal gesproken naar de bso gaat (contractdag). Wel vragen wij u vriendelijk uw kind vooraf (6 weken) aan te melden in verband met onze planning. Neemt u 40 weken opvang af voor uw kind, dan zijn studiedagen niet bij het contract inbegrepen. Deze extra uren kunnen wel aangevraagd worden tegen betaling of inzet van ruiltegoed. Hieronder een overzicht van de bij ons bekende studiedagen tot aan de zomervakantie.

 • Vrijdag 25 februari 2022
 • Maandag 7 maart 2022
 • Dinsdag 7 juni
 • Woensdag 6 juli 2022

 

Delft studiedagen Prins Mauritsschool
De ingeplande studiedagen van de Prins Mauritsschool zijn bij afname van 52 weken opvang inbegrepen. Dit betekent dat uw kind extra naar de bso kan komen op een studiedag, wanneer deze valt op een dag waarop uw kind normaal gesproken naar de bso gaat (contractdag). Wel vragen wij u vriendelijk uw kind vooraf (6 weken) aan te melden in verband met onze planning. Neemt u 40 weken opvang af voor uw kind, dan zijn studiedagen niet bij het contract inbegrepen. Deze extra uren kunnen wel aangevraagd worden tegen betaling of inzet van ruiltegoed. Hieronder een overzicht van de bij ons bekende studiedagen tot aan de zomervakantie.

 • Woensdag 2 februari 2022
 • Donderdag 23 juni 2022

 

Sluiting door overmacht
Bambino verleent geen opvang als:

 • Op last van richtlijnen uitgevaardigd door (hogere) overheden of instanties die bevoegd zijn (dwingende) adviezen af te geven (RIVM/GGD) het kindcentrum moet worden gesloten.
 • Het open houden van het kindcentrum de gezondheid of veiligheid van de kinderen, medewerkers, ouders of anderen aan ons centrum gerelateerd kan schaden.

 

In deze situaties heeft de ouder géén recht op restitutie.