Ruilen en afwijkende opvangdagen 2023

Ruiltegoed
Bij de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen wanneer u uw kind tijdig (2 dagen vooraf) via de Konnect-OuderApp afwezig meldt. De uitleg en voorwaarden van het ruiltegoed in 2023 leest u in de ruilwijzer 2023. Ruilen is een service, geen recht. U kunt uw ruiltegoed een 30 dagen inzetten op momenten dat de kind- en personeelsbezetting op de groep dit toelaat. Helaas zorgen de grote vraag naar opvang en de aanhoudende personele tekorten in de sector er ook bij Bambino voor dat ruiluren inzetten beperkt mogelijk is.

Aanvraag extra opvang
Extra opvang aanvragen tegen betaling is mogelijk bij de dagopvang en buitenschoolse opvang. De aanvraag doet u via de Konnect-ouderApp. Als de extra opvang akkoord is, zal dit achteraf worden gefactureerd. Ook voor extra opvang geldt dat de vraag naar opvang groot is en er aanhoudende personele tekorten zijn. Dit maakt dat incidentele opvang beperkt mogelijk zal zijn. Wanneer er geen ruimte is in de groepsbezetting en/of geen extra pedagogisch medewerker beschikbaar is, kan een aanvraag voor een extra dagdeel afgewezen worden.

Sluitingsdagen en – tijden 2023
Alle opvanglocaties zijn gesloten op onderstaande dagen. Bij 52 weken opvang worden volledige sluitingsdagen omgezet in ruiltegoed wanneer dit valt op een ingeplande opvangdag.

·       Goede Vrijdag 7 april vanaf 17:00 uur
·       Maandag 10 april 2e Paasdag
·       Donderdag 27 april Koningsdag
·       Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag
·       Maandag 29 mei 2e  Pinksterdag
·       Dinsdag 5 december vanaf 17:00 uur
·       Maandag 25 en dinsdag 26 december, 1e en 2e Kerstdag

Let op: vrijdag 7 april en maandag 5 december sluiten de dagopvang en bso eerder, namelijk om 17:00 uur.

Extra dagen waarop onze peuterspeelzalen in Delft, Eindhoven en Katwijk gesloten zijn:

  • Goede vrijdag 7 april 2023
  • Vrijdag 19 mei 2032 (dag na Hemelvaart)

De bso en dagopvang zijn op deze dagen alleen geopend voor klanten met een 52 wekencontract (deze dagen worden bij 40 weken opvang gezien als ‘vakantie’) . Bij 52 weken opvang worden volledige sluitingsdagen omgezet in ruiltegoed wanneer dit valt op een ingeplande opvangdag.

Studie- en extra vrije dagen
Hieronder staat aangeven hoe Bambino omgaat met studie- en extra vrije dagen.

Delft studiedagen Prins Mauritsschool (Delft) en EBS Online (Eindhoven)
De ingeplande studiedagen van de Prins Mauritsschool en EBS Online zijn bij afname van 52 weken opvang inbegrepen. Dit betekent dat uw kind extra naar de bso kan komen op een studiedag, wanneer deze valt op een dag waarop uw kind normaal gesproken al naar de bso gaat (contractdag). Uw kind staat automatisch ingepland. Wilt u hier geen gebruik van maken, dan vragen wij u vriendelijk uw kind tijdig af te melden. Neemt u 40 weken opvang af voor uw kind, dan zijn studiedagen niet bij het contract inbegrepen. Deze extra uren kunnen wel aangevraagd worden via Konnect, tegen betaling of inzet van ruiltegoed

Sluiting door overmacht
Bambino verleent geen opvang als:

  • Op last van richtlijnen uitgevaardigd door (hogere) overheden of instanties die bevoegd zijn (dwingende) adviezen af te geven (RIVM/GGD) het kindcentrum moet worden gesloten.
  • Het open houden van het kindcentrum de gezondheid of veiligheid van de kinderen, medewerkers, ouders of anderen aan ons centrum gerelateerd kan schaden.

In deze situaties heeft de ouder géén recht op restitutie.