Visie en missie

Visie

Bambino christelijke kindercentra willen bijdragen aan de (geloofs)opvoeding en vorming van kinderen op basis van het evangelie van Jezus Christus.

Wij

geloven

 • Dat elk kind er mag zijn en welkom is
  ‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet’.
 • Elk kind uniek is en kostbaar in Gods ogen
  Een kind is een schat, een parel in Gods hand.
 • En beschikt over bijzondere talenten
  Elk kind mag zijn unieke talenten leren ontdekken en ontwikkelen op een speelse manier.

 

bieden

 • Liefdevolle zorg
  vanuit de liefde van Jezus Christus met zorg en aandacht voor het kind.
 • Een veilige omgeving
  Door te zorgen dat het kind veilig is en zich veilig voelt, kan het zich in vrijheid ontwikkelen.
 • Plezier
  Bambino biedt een ontspannen en gezellige omgeving waar kinderen met plezier komen en plezier met elkaar hebben. Zo ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden.

 

bouwen

 • Aan een sterke basis voor de toekomst van het kind
  “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.” Spreuken 22 : 6
 • Op de rots Jezus Christus
  Bambino bouwt op het evangelie vanuit de overtuiging dat het geloof in Jezus Christus het beste fundament is onder ieder leven.
 • Samen met ouders
  De ouders zijn het eerst verantwoordelijk voor hun kind. Bambino respecteert die verantwoordelijkheid en betrekt ouders maximaal bij de opvang en zorg voor hun kind bij de kinderopvang.

 

Missie

Bambino Christelijke Kindercentra zet zich in voor het beschikbaar stellen van christelijke kinderopvang voor kinderen in heel Nederland.

Dit doen wij door:

 • een voortrekkersrol te nemen om verschillende kinderopvangorganisaties met elkaar te verbinden;
 • door bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van andere christelijke kinderopvangorganisaties;
 • nieuwe (vormen van) christelijke opvang op te zetten;
 • het opleiden/coachen van leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in christelijke kinderopvang in Christelijke identiteit in de praktijk.
 • met liefdevolle zorg ons in te zetten voor kinderen in de knel.

Daarnaast willen wij partner zijn in geloofsopvoeding voor ouders, kerken en gemeenten, onderwijs-  en hulpverleningsinstellingen.

Betekenis van het logo

 1. Veelkleurig
  Kinderen zijn uniek en kostbaar. Ze hebben heel diverse achtergronden, maar horen er allemaal bij.
 2. Blokken
 • We bouwen aan de toekomst van het kind
 • We bouwen op de rots Jezus Christus
 • De blokken staan voor het plezier en het speelse. Het is leuk om ‘bambino” te zijn, een kind voelt zich er veilig en thuis en mag ook kind zijn.
 • Blokken staan voor ontdekken en leren. Het werken met blokken bevordert de coördinatie van het kind. Zo is spelen leren.
 1. Smile
  In de Smile van ons logo laten we zien hoe we kijken naar kwaliteit in de praktijk van ons werk:

  • werken met plezier
  • blije kinderen
  • tevreden ouders
  • een goede naam