Klachtenregeling

 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de handelwijze van Bambino in een concreet geval of in het algemeen. Loopt u niet te lang rond met deze gevoelens, maar praat erover met één van de medewerkers of leidinggevenden van Bambino.

Blijft uw gevoel van ontevredenheid ook na het gesprek groot, dan kunt u overgaan tot het formeel indienen van een klacht bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bambino staat geregistreerd bij deze landelijke geschillencommissie. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel.

Wilt u meer weten? Bambino beschikt over een intern klachtenreglement .