Veiligheid en Gezondheid

Ons Beleid Veiligheid en Gezondheid richt zich op de fysieke veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid van de kinderen.

In dit beleid staat beschreven hoe we als kinderopvang-organisatie afwegingen maken over wat grote en kleine risico’s zijn en welke maatregelen we treffen om kinderen tegen deze risico’s te beschermen. Ons streven is om onveilige situaties zo snel mogelijk op te lossen. In het geval kleine risico’s, leren we de kinderen hoe ze hiermee om moeten gaan.

Vertrouwd en veilig
In de visie van Bambino Christelijke Kindercentra is beschreven dat elk kind uniek en kostbaar is in Gods ogen. Wij willen zorgvuldig omgaan met deze kostbaarheden, die ons worden toevertrouwd door ouders. We willen een omgeving creëren, waarin het kind veilig is en zich ook veilig voelt, zodat het zich in vrijheid kan ontwikkelen. Hoe we een kind emotionele veiligheid bieden in de vorm van een vertrouwde, stimulerende en positieve omgeving is te lezen in ons pedagogisch beleidsplan.