Voorwaarden 2021

Voorwaarden opvang Bambino 2021

Minimale afname per opvangsoort

 • Peuteropvang/voorschool: minimaal 2 dagdelen per week;
 • Dagopvang: minimaal 2 dagdelen per week;
 • Buitenschoolse opvang: minimaal 1 middag per week;
 • Voorschoolse opvang (vso) bieden wij in combinatie met minimaal één middag naschoolse opvang per week. Bijvoorbeeld: op maandag vso en donderdag nso.

 

Ruiltegoed

Bij de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen wanneer u uw kind tijdig via het ouderportaal afwezig meldt. De uitleg en voorwaarden van het ruiltegoed in 2021 leest u in de Ruilwijzer 2021. Ruilen is een service, geen recht. U kunt uw ruiltegoed een jaar lang inzetten op momenten dat de kind- en personeelsbezetting op de groep dit toelaat.

 

Aanvraag extra opvang

Extra opvang aanvragen tegen betaling is mogelijk. De aanvraag doet u via de medewerkers op de  groep. Als de extra opvang akkoord is, zal dit achteraf worden gefactureerd. Wanneer er geen ruimte is in de groepsbezetting en/of geen extra pedagogisch medewerker beschikbaar is, kan een aanvraag voor een extra dagdeel  afgewezen worden.

Studiedagen

 • Op studiedagen en extra vrije dagen van basisscholen kan tegen betaling of met ruiltegoed opvang worden afgenomen. Hierbij rekenen wij de extra opvang van begin schooltijd tot einde schooltijd. Als een kind normaliter niet komt op de dag waarop de studiedag valt, kan hiervoor een extra dag worden aangevraagd of ruiltegoed ingezet. Let op: afname is alleen voor een hele dag.
 • Studiedagen op de dag waarop het kind normaliter komt (contactdag) zijn vanaf 2020 voor de ouders van de samenwerkende scholen* in Delft, Eindhoven en Best bij het 52-wekencontract inbegrepen. Ouders met 40-wekencontract of als een kind normaliter niet komt op de dag waarop de studiedag valt, kunnen hiervoor een extra dag aanvragen of ruiltegoed inzetten. Let op: afname van hele dag.
 • Opvang op studiedagen kan alleen worden aangeboden indien er voldoende kinderen tijdig zijn aangemeld voor deze extra dag opvang.

*Samenwerkende scholen: EBS Online, BS Immanuël en Prins Mauritsschool.

 

Eten en drinken

Bambino verzorgt het eten en drinken op de eet- en drinkmomenten bij de dagopvang en buitenschoolse opvang. Naar de peuteropvang (voorschool) nemen de kinderen wel zelf hun fruit mee.

Sluitingsdagen en – tijden 2021
Bambino is gesloten op:

 • Vrijdag 1 januari 2021
 • 2 april – Goede Vrijdag om 17.00 uur
 • Maandag 5 april – Tweede Paasdag
 • Dinsdag 27 april – Koningsdag
 • Donderdag 13 mei – Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 14 mei (voor peuterspeelzaal én 40 weken dagopvang / bso)
 • Maandag 24 mei – Tweede Pinksterdag
 • Vrijdag 24 december om 17. 00 uur

Bij 52 weken opvang worden volledige sluitingsdagen omgezet in ruiltegoed wanneer dit valt op een ingeplande opvangdag.


Sluiting door overmacht
Bambino verleent geen opvang als:

 • Op last van richtlijnen uitgevaardigd door (hogere) overheden of instanties die bevoegd zijn (dwingende) adviezen af te geven (RIVM/GGD) het kindcentrum moet worden gesloten.
 • Het open houden van het kindcentrum de gezondheid of veiligheid van de kinderen, medewerkers, ouders of anderen aan ons centrum gerelateerd kan schaden.

In deze situaties heeft de ouder geen recht op restitutie.