Feestelijk jaarthema voor 2020

In het jaar dat Bambino het 30-jarig bestaan viert, is gekozen voor een feestelijk jaarthema. Muziek maken staat in 2020 centraal op basis van Psalm 81:

“Zing een lied en speel op de tamboerijn.
Speel op de citer en de harp.
Blaas op de trompet op alle feesten.
Jubel voor God! Hij is onze helper.”

Directeur Esther Luttik is blij met het thema: “Wij zijn dankbaar voor het feit dat Bambino nu al dertig jaar bestaat. Ooit klein begonnen in Dordrecht als opvang voor de kinderen van gasten van De Hoop. Nu een organisatie die op diverse plaatsen kinderopvang biedt en kinderen bekend maakt met het evangelie van Jezus Christus. In die jaren hebben we ervaren dat God onze helper is. In het komende jaar zullen de kinderen veel muziek maken en horen. Zodat 2020 een echt feestjaar, een jubeljaar, wordt.”

Medewerkers van Bambino gingen bij de nieuwjaarsbijeenkomsten al aan de slag om creatieve werkvormen bij het thema te bedenken. Het komend jaar zullen veel vrolijke klanken klinken bij de opvang van Bambino.