Onze kinderopvang sluit vanaf 16 maart

De kinderopvang van Bambino sluit vanaf 16 maart tot en met (in ieder geval) 6 april. Voor kinderen waarvan beide ouders in vitale beroepen werken geldt een uitzondering.

De sluiting is een gevolg van maatregelen die de regering vandaag heeft aangekondigd. Op onze medewerkers werd al een groot beroep gedaan om in deze tijd hun werk te doen en zij zullen dit waar nodig ook in de komende tijd blijven doen. Dit verdient respect.

In deze onzekere tijd vertrouwen wij op God en bidden voor kracht en wijsheid om onze taken zo goed ook in deze situatie zo goed mogelijk uit te voeren.

Als u vragen heeft, verdient het onze voorkeur als u deze per mail naar ons stuurt via het gebruikelijke mailadres klantcontact@bambino-kinderopvang.nl.

 

Bijgaand de brief aan alle ouders.

Informatie van de Rijksoverheid over kinderopvang en corona-maatregelen.

Interview met onze directeur-bestuurder Esther Luttik bij Groot Nieuws Radio: