Start peutergroep bij Ds. G. Voetiusschool in Katwijk

Per 6 mei 2019 start Bambino Christelijke Kindercentra een peuterspeelgroep in de Ds. G. Voetiusschool te Katwijk. Op 4 februari ondertekenden de bestuurders van Bambino en de Ds. G. Voetiusschool de samenwerkingsovereenkomst die de start van de peuterspeelgroep mogelijk maakt.

Het bestuur van Ds. G. Voetiusschool heeft Bambino benaderd vanwege de kwaliteit van het peuterwerk en de christelijke grondslag. Het was al langere tijd de wens van de school om een peutergroep binnen de school te realiseren passend binnen de identiteit van de school. En om kinderen van 2 tot 12 jaar een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn te kunnen bieden. Bambino zal op locatie Ds. G Voetiusschool aansluiten op de identiteitsprincipes van de
school.

Dhr. J. Berghout (Ds. G. Voetiusschool) en mevrouw E. Luttik ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

Meer  informatie