Tarieven 2021

Welke opvang past bij u en wat zijn de tarieven?

52 weken opvang

Uw kind is welkom op alle contractdagen gedurende het hele jaar.

Tarieven per uur
Dagopvang

Tarieven per uur
Dagopvang € 8,77 (halve dag € 9,78)
Naschoolse opvang (nso) € 7,80
Voorschoolse opvang (vso)* € 8,79


40 weken opvang en peuterwerk

Uw kind is welkom in alle schoolweken. Er is geen opvang in de 12 vastgestelde schoolvakantieweken in uw regio.

Tarieven per uur
Dagopvang

Peuterwerk Eindhoven, Delft en Best

Peuterwerk Katwijk en Valkenburg

€ 9,89 (halve dag € 10,87)

€ 8,89

€ 9,12

Naschoolse opvang (nso) € 8,72
Voorschoolse opvang (vso)* € 8,79

 * vso wordt alleen aangeboden in combinatie met minimaal één dag nso en is beschikbaar in Delft en Dordtrecht.

Deze tarieven zijn inclusief eten, drinken en Pampers bij de dagopvang. Bij de bso zijn eten, drinken en uitstapjes inbegrepen. Naar de peuterspeelzaal nemen de kinderen wel zelf hun fruit mee.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvang kost u netto veel minder dan wat Bambino in rekening brengt (bruto). Werkt u of volgt u een opleiding (én uw partner) dan heeft u namelijk recht op  kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijke inkomen en het aantal uur dat u werkt.

Offerte
Vraag vrijblijvend een offerte aan via Klantcontact. U ontvangt een overzicht van het tarief en het aantal uur per maand op basis van uw wensen. Deze gegevens kunt u vervolgens ook gebruiken om een proefberekening te maken voor de kinderopvangtoeslag. Het nettobedrag voor de opvangkosten zal dan flink lager zijn. Én voor veel ouders is het netto gunstiger om 52 weken opvang af te namen in plaats van een 40 weken bij dagopvang en bso.

Let op: vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan. De Belastingdienst rekent 4 tot 6 weken verwerkingstijd.

Facturatie
U sluit een opvangcontract af met Bambino Christelijke Kindercentra. Bambino incasseert de maand vooraf bij u het brutobedrag voor de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag vooraf maandelijks aan u. Het totale jaarbedrag wordt bij 52 weken opvang gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen. Bambino brengt bij de 40 weken opvang de daadwerkelijke contractuele opvangdagen per maand in rekening. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag raden wij aan om de gemiddelde gegevens door te geven.

Peuterwerk en subsidie
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u voor het peuterwerk aanspraak maken op subsidie van de gemeente. De hoogte van de subsidie is eveneens inkomensafhankelijk.