Tarieven 2022

Welke opvang past bij u en wat zijn de tarieven?

Bambino biedt in 2022 twee standaard typen overeenkomsten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Peuterspeelzaal wordt aangeboden in de 40 schoolweken.

  • 52 weken opvang waarbij uw kind welkom is op alle contractdagen gedurende het gehele jaar. Valt een contactdag op een landelijke feestdag dan worden deze uren toegevoegd aan het ruiltegoed.
  • 40 weken opvang waarbij uw kind welkom is in alle schoolweken. In de 12 vastgestelde schoolvakantieweken in uw regio is er geen opvang.

 

Bekijk hieronder welk uurtarief we hanteren in uw regio. Genoemde tarieven zijn inclusief eten, drinken en Pampers bij de dagopvang. Bij de bso zijn eten, drinken en uitstapjes inbegrepen. Naar de peuterspeelzaal nemen de kinderen wel zelf hun fruit mee.

Let op: Studiedagen van scholen in Dordrecht zijn niet inbegrepen, maar bij voldoende vraag is opvang afnemen tegen betaling wel mogelijk. Bekijk hier het overzicht van de bij ons bekende studie- en vrije dagen per school.

Studiedagen bij EBS-online zijn inbegrepen bij 52 weken opvang. Bij 40 weken opvang kan een studiedag tegen betaling worden aangevraagd.

Bovenstaande tarieven zijn bruto. De netto kosten zijn voor u een flink stuk lager. Bekijk de voorbeeldberekening van de netto kosten voor opvang in Dordrecht en Eindhoven per maand wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Studiedagen bij de Prins Mauritsschool zijn inbegrepen bij 52 weken opvang. Bij 40 weken opvang kan een studiedag tegen betaling worden aangevraagd.

Genoemde tarieven zijn bruto. De netto kosten zijn voor u een flink stuk lager. Bekijk de voorbeeldberekening van de netto kosten voor opvang in Delft per maand wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Katwijk en Valkenburg
Peuterspeelzalen: Benjamin, De Akker, De Eerste Stap, Pinkeltje, De Torteltuin, De Woelwaters en Het Opstapje

Tarief 40 weken peuterwerk: € 9,39

De netto kosten voor opvang zijn voor u een flink stuk lager. Bekijk de voorbeeldberekening van de netto kosten van peuterspeelzaal in Katwijk per maand wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook wanneer u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld wanneer één van de twee ouders niet werkt, kan u kind wél naar de peuterspeelzaal. Voor de kosten kunnen wij namens u aanspraak maken op gemeentelijke subsidie. Uw kosten betreffen dan een berekende ouderbijdrage. Lees hier meer over hoe dat werkt. https://bambino-kinderopvang.nl/inschrijven/tarieven/geen-kinderopvangtoeslag/

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvang kost u netto veel minder dan wat Bambino in rekening brengt (bruto). Werkt u of volgt u een opleiding (én uw partner) dan heeft u namelijk recht op kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijke inkomen en het aantal uur dat u werkt.

Subsidie peuterwerk
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u voor het peuterwerk aanspraak maken op subsidie van de gemeente. De hoogte van de subsidie is eveneens inkomensafhankelijk.

Offerte
Vraag vrijblijvend een offerte aan via klantcontact. U ontvangt een overzicht van het tarief en het aantal uur per maand op basis van uw wensen. Deze gegevens kunt u vervolgens ook gebruiken om een proefberekening te maken voor de kinderopvangtoeslag. Het nettobedrag voor de opvangkosten zal dan flink lager zijn. Voor veel ouders is 52 weken opvang (dagopvang en bso) toch voordeliger dan 40 weken vanwege het kleinere verschil tussen de kostprijs en de rijksnorm.

Let op: vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan. De Belastingdienst rekent 4 tot 6 weken verwerkingstijd.

Facturatie
U sluit een opvangcontract af met Bambino Christelijke Kindercentra. Bambino incasseert de maand vooraf bij u het brutobedrag voor de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag vooraf maandelijks aan u. Het totale jaarbedrag wordt bij 52 weken opvang gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen. Bambino brengt bij de 40 weken opvang de daadwerkelijke contractuele opvangdagen per maand in rekening. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag raden wij aan om de gemiddelde gegevens door te geven.

*een halve dag opvang wordt alleen aangeboden in combinatie met één hele dag.
** vso wordt alleen aangeboden in combinatie met minimaal één dag naschoolse opvang en is beschikbaar in Dordrecht en Delft.