Tarieven 2023

Welke opvang past bij u en wat zijn de tarieven?

Bambino biedt in 2023 dagopvang aan in de vorm van 52 weken opvang, bso kan worden afgenomen voor 52 of 40 weken en peuterspeelzaal wordt aangeboden in de 40 schoolweken. Bekijk hier de belangrijkste informatie over ons plaatsingsbeleid.

  • 52 weken opvang waarbij uw kind welkom is op alle contractdagen gedurende het gehele jaar. Valt een contractdag op een landelijke feestdag dan worden deze uren toegevoegd aan het ruiltegoed.
  • 40 weken buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal waarbij uw kind welkom is in alle schoolweken. In de 12 vastgestelde schoolvakantieweken in uw regio is er geen opvang.

Studiedagen bij EBS-online en de Prins Mauritsschool zijn inbegrepen bij 52 weken opvang (als studiedag valt op een contractdag). Bij 40 weken opvang kan een studiedag tegen betaling worden aangevraagd.
* vso wordt alleen aangeboden in combinatie met minimaal één dag naschoolse opvang en is beschikbaar in Delft.


Katwijk en Valkenburg

Peuterspeelzalen: Benjamin, De Akker, De Eerste Stap, Pinkeltje, De Torteltuin, De Woelwaters en Het Opstapje
Tarief 40 weken peuterwerk: € 9,66

Netto kosten stuk lager
Bovenstaande tarieven zijn bruto. Kinderopvang kost u netto veel minder dan wat Bambino in rekening brengt (bruto). Werkt u of volgt u een opleiding (én uw partner) dan heeft u namelijk recht op kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijke inkomen en het aantal uur dat u werkt.

Ook wanneer u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld wanneer één van de twee ouders niet werkt, kan u kind wél naar de peuterspeelzaal (geldt niet voor dagopvang of bso). Voor de kosten kunnen wij namens u aanspraak maken op gemeentelijke subsidie. Uw kosten betreffen dan een berekende ouderbijdrage. Lees hier meer over hoe dat werkt. https://bambino-kinderopvang.nl/inschrijven/tarieven/geen-kinderopvangtoeslag/

Subsidie peuterwerk
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u voor het peuterwerk aanspraak maken op subsidie van de gemeente. De hoogte van de subsidie is eveneens inkomensafhankelijk.

Offerte
Vraag vrijblijvend een offerte aan via klantcontact. U ontvangt een overzicht van het tarief en het aantal uur per maand op basis van uw wensen. Deze gegevens kunt u vervolgens ook gebruiken om een proefberekening te maken voor de kinderopvangtoeslag. Het nettobedrag voor de opvangkosten zal dan flink lager zijn. Voor veel ouders is 52 weken opvang (dagvang en bso) toch voordeliger dan 40 weken vanwege het kleinere verschil tussen de kostprijs en de rijksnorm.
Let op: vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan. De Belastingdienst rekent 4 tot 6 weken verwerkingstijd.

Facturatie
U sluit een opvangcontract af met Bambino Christelijke Kindercentra. Bambino incasseert de maand vooraf bij u het brutobedrag voor de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag vooraf maandelijks aan u. Het totale jaarbedrag wordt bij 52 weken opvang gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen. Bambino brengt bij de 40 weken opvang de daadwerkelijke contractuele opvangdagen per maand in rekening. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag raden wij aan om de gemiddelde gegevens door te geven.