Koters&ko – Buitenschoolse opvang

Bambino vindt het belangrijk dat de kinderen het verblijf zoveel mogelijk ervaren als tweede thuis na een drukke schooldag. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Buiten spelen, knutselen, spelletjes doen, gezellig kletsen met andere kinderen? Er is altijd wat leuks te doen. Daarnaast organiseert Bambino leuke  activiteiten en uitstapjes. De BSO is gesplitst in twee leeftijdsgroepen, waardoor wij het aanbod kunnen afstemmen op de leeftijd van de kinderen. In overleg met ouders kunnen de kinderen groeien in zelfstandig buiten spelen.  De kinderen worden door een pedagogisch medewerker gebracht naar en/of opgehaald van school.  Uw kind ontmoet leeftijdsgenootjes en zelfs klasgenoten op de BSO – wel zo gezellig.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is het hele jaar open op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur (uitgezonderd officiële feestdagen).
Tijdens de zomervakantie is de dagopvang van Bambino ook gewoon open. Wel vragen we u om ruim van te voren aan te geven wanneer u met vakantie gaat, zodat wij het aantal pedagogische medewerkers hierop aan kunnen passen.

Tarieven

Hier vind u de actuele tarieven.

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat. Het LRK-nummer is 228375356.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid voor de bso is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD Inspectierapporten

De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang. De rapporten zijn te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.