Koters&Ko – Peuterspeelzaal

De peutergroep biedt een vaste dagindeling waarin eten, drinken, verschonen en spelen op vaste tijden plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van het kind. De kinderen krijgen de ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We zingen liedjes, spelen spelletjes, maken knutselwerkjes, vieren feest, kortom we maken het met elkaar gezellig. We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen.

Jaarlijks komen verschillende  thema’s aan bod die wij aanbieden op het niveau van het kind en passen bij hun belevingswereld. Zo bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Hiervoor gebruiken de pedagogisch medewerkers spel- en taalactiviteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers  zijn VVE gecertificeerd . VVE staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

VVE

De peuteropvang van Bambino bij EBS Online is een VVE peutergroep. Er wordt gewerkt met een landelijk erkend VVE-programma en alle medewerkers zijn VVE gecertificeerd. VVE peuteropvang  is er op gericht om kinderen een soepele aansluiting te geven met het basisonderwijs. Er is een goede samenwerking met EBS Online: wij sluiten aan op de thema’s van de school, werken met de school samen waar mogelijk en staan in nauw contact met de VVE coördinator van de school.

Medewerkers

Bambino probeert zoveel mogelijk te werken met vaste medewerkers op de groepen. Wij hebben een vaste pool met invalkrachten die kunnen inspringen bij afwezigheid van de vaste medewerkers.

Openingstijden

De peutergroep  is 40 schoolweken per jaar geopend.

Tarieven

Hier vind u de actuele tarieven.

Subsidie

De Gemeente Eindhoven  komt ouders van kinderen in de leeftijd van 2,3 – 4 jaar tegemoet met een subsidiebijdrage, zodat alle kinderen van deze leeftijd uit Eindhoven gebruik kunnen maken van VVE peuteropvang. De hoogte van de gemeentelijke subsidie wordt bepaald door de relatie tussen het gezamenlijke ouderinkomen, de eventuele kinderopvangtoeslag en de mogelijke indicering door het consultatiebureau. Alle ouders van Eindhovense peuters van 2,3 tot 4 jaar komen in aanmerking.

De subsidie wordt als subsidie van de ouderbijdrage gegeven aan de kinderopvangorganisatie die de subsidie verrekent met de ouderbijdrage van de ouders.

Ouders kunnen zelf kiezen voor een erkende voorschoolse voorziening, voorwaarde is dat de voorziening VVE gecertificeerd is. Kinderen zonder VVE-indicatie hebben recht op 8 uur (2 dagdelen verdeeld over 2 dagen) en kinderen mét VVE-indicatie krijgen 16 uur (4 dagdelen verdeeld over minimaal 3 dagen) gedurende 40 schoolweken per jaar.

Voor gesubsidieerde VVE peuteropvang gelden onderstaande tijden:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12.30 (situatie per 1 januari 2020)

Landelijk register

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat.

Het LRK-nummer is 102358035.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid voor de bso is vastgelegd in een groepsbijlage. Dit is een uitwerking van het algemene pedagogisch beleid van Bambino.

GGD Inspectierapporten

De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang. De inspectierapporten zijn te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang.